Mời các bạn học sinh các khóa đã và đang học tập tại trường THPT Hồng Đức vào ghé thăm fanpage của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-H%E1%BB%93ng-%C4%90%E1%BB%A9c-256971787757323/      Anh chụp từ fanpage của trường THPT Hồng Đức...