Trường THPT Hồng Đức trân trọng kính mời quý phụ huynh học sinh các khối lớp 10, 11 đến trường để dự buổi họp phụ huynh học sinh Thời gian: 8h00' ngày 21/05/2017 Địa điểm đón tiếp: Tại phòng học các lớp trường THPT Hồng Đức Nội dung: Thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2016- 2017 và bàn...
Trường THPT Hồng Đức trân trọng kính mời quý phụ huynh học sinh các khối lớp trong toàn trường đến trường để dự buổi họp phụ huynh học sinh Thời gian: 8h00' ngày 28/08/2016 Địa điểm đón tiếp: Khối 10: Họp tập trung tại nhà thể chất trường THPT Hồng Đức. Sau đó sẽ họp tại các đơn vị lớp Khối 11, 12: Tại các đơn...
Trường THPT Hồng Đức trân trọng kính mời quý phụ huynh học sinh các khối lớp trong toàn trường đến trường để dự buổi họp phụ huynh học sinh Thời gian: 8h00' ngày 22/05/2016 Địa điểm đón tiếp: Tại các đơn vị lớp đã được phân công (theo giấy mời đã gửi đến từng phụ huynh học sinh) Nội dung: 1. Thông báo kết quả...
Trường THPT Hồng Đức trân trọng kính mời quý phụ huynh học sinh các khối lớp trong toàn trường đến trường để dự buổi họp phụ huynh học sinh Thời gian: 8h00' ngày 10/1/2016 Địa điểm đón tiếp: Tại các đơn vị lớp đã được phân công  Nội dung: 1. Thông báo kết quả học tập của học sinh 2. Thông báo các khoản  thu nộp...