Mỗi một địa danh đều có những điều thú vị và những nét độc đáo để chúng ta khám phá. Bài viết sau đây sẽ là một địa danh nghe đến ai cũng có thể sẽ "sợ". Nhưng hoàn toàn không phải như vậy.  ...