SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Chào mừng ngày NGVN 20/11: đẩy mạnh thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng, tổ chức kỷ niệm. - Tổ chức nghiêm túc cuộc thi khảo sát học sinh lớp 12 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia. 1. Đối với Bộ...
A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 1. Các tổ hoàn thành kế hoạch, hồ sơ chuyên môn 2. Phân công phụ trách các bộ môn (các tổ gửi) Toán: phụ trách đ/c Huyền, K10: đ/c Quyên, K11: đ/c Hường, K12: đ/c Huyền Lý: phụ trách đ/c Phương , K10: đ/c Thu, K11: đ/c Huế, K12: đ/c Phương Hóa: phụ trách đ/c Thủy, K10: đ/c Tuyền, K11+K12: đ/c...
LỊCH LÀM VIỆC TỪ ĐẦU THÁNG 4/2016 ĐẾN CUỐI NĂM HỌC 1/ Về kiểm tra kỳ 2 - Khối 12: Hướng dẫn ôn tập tuần 13, 14.                  Kiểm tra kỳ 2 tuần 15 (theo lịch cụ thể) - Khối 10, 11: Hướng dẫn học sinh ôn tập; tuần 14, 15                       Kiểm tra kỳ 2; Tuần 16 (theo lịch cụ thể) 2/ Về làm...
Chương trình công tác tháng 12/2015    ...