Hạt nhân của chương trình máy tính là sự lưu trữ và xử lý thông tin. Việc tổ chức dữ liệu như thế nào có ảnh hưởng rất lớn đến cách thức xử lý dữ liệu đó, cũng như tốc độ thực thi và sự chiếm dụng bộ nhớ của chương trình. Do đó mục đích của bài viết này là cung cấp những hiểu biết nền tảng trong việc...
Virtual Desktop PC & Laptop là một trong số ít các sản phẩm hướng dẫn bạn lắp ráp máy tính qua từng đoạn video rất chi tiết. Phiên bản nâng cấp mới nhất cho phép bạn thực hiện trên các linh kiện đời mới hơn như: Đĩa cứng SATA, CPU Socker 775 thay cho các dòng socker cũ trước đây. Lắp ráp máy tính ảo bằng Virtual Desktop PC &...