TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

GHI CHÚ

1

Phạm Xuân

Chi

05/01/1945

Hiệu trưởng

0912 588 799

 

2

Hoàng Thị Bích

Hải

19/07/1960

CT HĐ trường

0918 861 268

 

3

Hoàng Thị Minh

Hằng

26/05/1985

CB VP

0978 684 698

 

4

Phạm Thị

Huyền

30/07/1988

GV Toán

0983 880 730

 

5

Đặng Thị

Quyên

20/09/1985

GV Toán

0974 662 485

 

6

Lưu Thị

Dung

17/01/1993

GV Toán

01678 903 180

 

7

Nguyễn Văn

Vĩnh

21/10/1987

GV Toán

0985 295 262

 

8

Chu Văn

Hùng

09/11/1989

GV Toán

01678 283 829

 

9

Đỗ Thị

Hường

24/10/1989

GV Toán

0967 631 232

 

10

Lưu Thị

Phương

15/10/1949

GV Lý

01268 302 309

 

11

Nguyễn Thị

Huế

01/04/1988

GV Lý

0976 631 236

 

12

Nguyễn Thị

Thu

16/01/1989

GV Lý

0985 160 189

 

13

Nguyễn Thị

Xiêm

23/07/1989

GV Hóa

0989 731 087

 

14

Nguyễn Đức

Thuỷ

19/02/1949

GV Hoá

0986 828 646

 

15

Trần Trọng

Tuyền

01/12/1989

GV Hoá

0974 892 901

 

16

Phạm Thị

Hoan

15/01/1984

GV Sinh

01668 856 771

 

17

Nguyễn Văn

Mạnh

28/07/1984

GV Sinh

0974 424 050

 

18

Nguyễn Văn

Ninh

29/04/1985

GV Tin

0974945973

 

19

Phạm Văn

Hợp

05/05/1979

GV Tin

0988 680 967

 

20

Trịnh Kim

Thành

20/08/1979

GV CN

0163 335 2335

 

21

Trần Thị Phương

Nga

15/01/1985

GV Văn

0986 442 096

 

22

Nguyễn Thị

Hải

23/03/1990

GV Văn

0974 574 109

 

23

Hoàng Hải

Yến

08/07/1982

GV Văn

0169 450 3966

 

24

Nguyễn Thị

Thùy

03/02/1990

GV Văn

0974 648 847

 

25

Nguyễn Thị

Dương

05/03/1985

GV Văn

01689 908 185

 

26

Trần Thị

Hoa

21/11/1961

GV Sử

01668 138 186

 

27

Phùng Thị

Lựa

25/02/1985

GV Sử

0166 521 7331

 

28

Nguyễn Đức

Thiện

02/02/1977

GV Địa

0977 386 215

 

29

Phạm Thị

Duyên

25/04/1991

GV Địa

01675 238 533

 

30

Phạm Thị

Hậu

10/08/1985

GV Anh

0988 116 627

 

31

Nguyễn T. Minh

Hiên

13/06/1965

GV Anh

0986 836 690

 

32

Vũ Thi Hải

Luyện

17/12/1957

GV Anh

0978 844 718

 

33

Nguyễn Thị Thu

Thúy

14/04/1964

GV Anh

0973 633 303

 

34

Đàm Thị Hải

Dương

01/10/1983

GV Anh

0972 407 968

 

35

Trịnh Thị NGọc

Oanh

18/04/1979

GV Anh

0942 860 088

 

36

Đặng Thị

Vân

09/09/1990

GV GDCD

0988 697 421

 

37

Nguyễn Nam

Hưng

03/06/1984

GV Thể dục

0977 225 078

 

38

Nguyễn Thị

Xuân

24/04/1989

GV Thể dục

0976 890 717

 

39

Lê Trung

Hiếu

11/06/1979

GV QP

0982 893 988

 

40

Nguyễn Thị Mai

Phương

23/02/1988

CB VP

0975 292 938

 

41

Nguyễn Văn

Thế

06/07/1987

CB VP

0986 102 186

 

42

Phạm Văn

Hiền

01/11/1961

Bảo vệ

01692 500 245

 

43

Trần Văn

Hải

20/09/1989

Bảo vệ

0163 449 4285

 

44

Vũ Thi

Thược

02/08/1963

Phục vụ

0165 694 6028

 

45

Ngô Bá

Quyết

 

Bảo vệ

0169 292 3282

 

46

Trần Thị

Hương

 

 

 

 

47

Vũ Thị

Thư

 

Phục vụ