Trang Chủ / Lịch Công Tác Tháng

Lịch Công Tác Tháng

Kế hoạch công tác tháng 11/2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: – Chào mừng ngày NGVN 20/11: đẩy mạnh thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng, tổ chức kỷ niệm. – Tổ chức nghiêm túc cuộc thi …

Xem Thêm »

Kế hoạch công tác tháng 10/2016

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 1. Các tổ hoàn thành kế hoạch, hồ sơ chuyên môn 2. Phân công phụ trách các bộ môn (các tổ gửi) Toán: phụ trách đ/c Huyền, K10: đ/c Quyên, K11: đ/c Hường, K12: đ/c Huyền Lý: phụ trách đ/c Phương …

Xem Thêm »