TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỒNG ĐỨC

  • Đia chỉ: Thôn Nguyễn Xá - Xã Nhân Hòa - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: Văn phòng: 03213 953 130
  • Giáo viên trực khối 10: 03216 278 719;
  • Giáo viên trực khối 11 và 12: 03212 215 419
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebookhttps://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-H%E1%BB%93ng-%C4%90%E1%BB%A9c-256971787757323/

Giờ làm việc:

Thứ 2 - thứ 7: 7:15 am – 4:50 pm

 Xem bản đồ đến trường trên Google Map