SỞ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hưng Yên, ngày 5  tháng 07 năm 2016   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM HỌC 2016-2017   Nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên, năm học...
SỞ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                          ...
THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN TIN HỌC NĂM 2015 Trường THPT Hồng Đức - Hưng Yên có nhu cầu tuyển dụng như sau: - 01 giáo viên Tin học  Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tin trở lên  hoặc các trường đại học kỹ thuật đúng chuyên ngành (có chứng chỉ sư phạm) Ưu tiên nam giới Nhận hồ sơ tại Văn phòng trường THPT Hồng...