Thông tin giáo viên Nguyễn Thị Thu Thuý

 

Đang cập nhật ảnh Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Thúy
Năm sinh:  14/04/1964
Chức vụ/ bộ môn giảng dạy:  Giáo viên Tiếng Anh
Năm vào ngành:  1986
Phone:  0973633303
Email:  thuthuy.yenmy@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1986 – 1994: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Nga, trường THPT Yên Mỹ.

Từ 1994 – 1998: Học chuyển đổi chuyên ngành Tiếng Anh.

Từ 1998 – 2010: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, trường THPT Yên Mỹ.

Từ 2010 – 2019: Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ- Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, trường THPT Yên Mỹ.

Từ 01/5 – 2019: Đã nghỉ hưu tại trường THPT Yên Mỹ.

Từ 2007 – 2019: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, trường Tiểu học, THCS, THPT Hồng Đức.

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

8/1981-7/1986, sinh viên trường ĐH SP Ngoại Ngữ Hà Nội (ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội)- Chuyên ngành Tiếng Nga.

 8/1994-7/1998, Học chuyển đổi chuyên ngành Tiếng Anh tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

– 2017 – 2018: Lao động tiên tiến