Thông tin Giáo Viên Nguyễn Văn Hải

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
  Năm sinh 1985
  Chức vụ/ bộ môn giảng day: Trợ lý Hiệu trưởng/ Ngữ văn
  Năm vào ngành: 2007
  Phone: 0985322779
  Email: haihd89898989@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, CHỨC VỤ

-Từ 2007 – 2009: Giáo viên Ngữ văn, chuyên viên phòng Đào tạo, Bí thư Đoàn trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Việt Hàn.

Từ 2009 – 2012: Giáo viên Ngữ văn, Thư ký Hội đồng,Tổ trưởng tổ Xã hội trường, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Công Hoan

Từ 2012 – 2018: Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Hoan

Từ 2018 đến nay: Trợ lý Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

– 8/2003-7/2007:  Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội 2

CÁC NHIỆM VỤ KIÊM NHIỆM KHÁC 

Từ năm 2018 đến nay: Phó trưởng ban, Trưởng ban kiểm tra giám sát trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC (nếu có)

2018 – 2019: Lao động tiên tiến xuất sắc