Thông tin Giáo viên Phạm Thị Duyên

 

Họ và tên: PHẠM THỊ DUYÊN
  Năm sinh 1991
  Chức vụ/ bộ môn giảng day: Giáo viên Địa lí
  Năm vào ngành: 2013
  Phone: 037 523 8533
  Email: duyenpham7691@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Từ 2013 – 2017: Giáo viên giảng dạy môn Địa lí, Trường THPT Hồng Đức.

– Từ 2017 – nay: Giáo viên giảng dạy môn Địa lí, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Từ tháng 8/2009 – 7/2013, Cử nhân Sư phạm Địa lí, Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

CÁC NHIỆM VỤ KIÊM NHIỆM KHÁC 

Từ 9/2019 – nay: Bí thư chi đoàn giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, úy viên BCH Đoàn trường.

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC

– Lao động tiên tiến

– Lao động tiến xuất sắc