Thông tin Giáo viên Phạm Thị Hoan

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoan
  Năm sinh 1984
  Chức vụ/ bộ môn giảng day: Giáo viên Sinh
  Năm vào ngành: 2007
  Phone: 0368856771
  Email: hoan150184@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 2007– 2008: Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ 10, trường THPT Hồng Đức

Từ 2008 – 2017: Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ 10,  sinh; trường THPT Hồng Đức.

Từ 2017 – 2019: Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ 10,  sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

– 8/2003-7/2007, Cử nhân Sư phạm Sinh, ĐHSP Hà Nội 2.

CÁC NHIỆM VỤ KIÊM NHIỆM KHÁC 

– Từ 2007 – 2016: Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hồng Đức

– Từ 8/2010 – nay:  Phó CT Hội CTĐ trường  THPT Hồng Đức

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC 

– 2007 – 2008: Lao động tiên tiến.

– 2008 – 2009: Lao động tiên tiến .

– 2009 – 2010: Lao động tiên tiến.

– 2010 – 2011: Lao động tiên tiến.

– 2011 – 2012: Lao động tiên tiến.

– 2012 – 2013: Lao động tiên tiến.

 – 2013 – 2014: Lao động tiên tiến.

 – 2014 – 2015: Lao động tiên tiến.

– 2015 – 2016 : Lao động tiên tiến.

 – 2017 – 2018: Lao động tiên tiến.

– 2018 – 2019 : Lao động tiên tiến.