Thông tin giáo viên Trần Trọng Tuyền

 

Họ và tên:  TRẦN TRỌNG TUYỀN
Năm sinh: Ngày 01 tháng 12 năm 1989
Chức vụ/ bộ môn giảng day: Thạc sĩ Hóa học
Năm vào ngành: 2011
Phone: 0974 892 901
Email: trantuyen89hy@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Từ tháng 9/ 2016  – nay: Giáo viên giảng dạy môn Hóa học khối THPT.

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

– Từ 9/2007 đến 07/2011, Cử nhân Hóa học, Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.

– Từ 10/2012 đến 12/ 2014, Thạc sĩ Hóa lí thuyết và Hóa lí, Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

– Tạp chí đã công bố: Hướng dẫn giải bài toán về phản ứng nhiệt nhôm, Tạp chí hóa học và ứng dụng, số 20, 2017.

– Là tác giả nhiều cuốn sách tham khảo môn Hóa học như:

  1. Tuyển tập câu hỏi cốt lõi chinh phục kì thi THPT Quốc Gia môn Hóa học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015.
  2. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học, Quyển 1 Vô cơ, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2016.
  3. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học, Quyển 2 Hữu cơ, NXB Thanh Hóa, 2017.
  4. Chinh phục đề thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia Hóa học, NXB Thanh Hóa, 2017.
  5. Mega Hóa 2019,  NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018.
  6. Tổng hợp chuyên đề trọng tâm Bồi dưỡng HS giỏi luyện thi THPT Quốc Gia Hóa học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2019.
  7. Mega Hóa 2020, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2019.

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

– Từ 2016 – 2018, chủ nhiệm câu lạc bộ guitar trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

– Từ 2018 – nay: Thành viên ban chuyên môn khối THPT.

– Từ 9/2019 – nay: Phụ trách bồi dưỡng tin học elearning cho giáo viên trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.