NÓI VỚI VỢ

(Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ )

Anh chẳng có gì cho em cả

Chỉ trái tim bồng bột hoang liêu

Khiến em phải chịu nhiều vất vả

Có trách gì không, hỡi em yêu?

(Phạm Xuân Chi - Hiệu trưởng THPT Hồng Đức)