Trường THPT Hồng Đức xin trân trọng thông báo lịch tổng kết năm học 2016 - 2017 sẽ được tổ chức vào lúc 8h00' ngày 22/05/2017.

Trân trọng thông báo đến các thầy và cô giáo cùng học sinh toàn trường tới dự.

TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC