Tổ Toán – Lý

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Phạm Thị Huyền

Trợ lý chuyên môn THCS và THPT – Tổ trưởng

Toán học

2

Nguyễn Văn Vĩnh

Giáo viên

Toán học

3

Nguyễn Thị Thanh Lam     Giáo viên

Toán học

4

Trịnh Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

Toán học

5

Nguyễn Ngọc Mai    Giáo viên

Toán học

6

Nguyễn Thị Thu Giáo viên

Vật lý

7

Ngô Thị Thùy Linh Giáo viên

Vật lý

8

Trương Thị Mỹ Duyên Giáo viên

Vật lý

9

Đặng Thị Quyên

Giáo viên

Toán học

10 Đỗ Thị Hường Giáo viên Toán học