Tổ Tự nhiên

GIỚI THIỆU TỔ TỰ NHIÊN

Tổ Tự nhiên là một trong 4 tổ chuyên môn của trường. Tổ chuyên môn Tự nhiên được thành lập năm 2007 đến nay đã được 13 năm hoạt động. Tổ  có tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 10  người,  100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học, có 02 giáo viên  có trình độ thạc sĩ.Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn Hóa – Sinh – Tin – Công nghệ – Thể dục – GDQPAN của tất cả các lớp trong trường.

Tập thể tổ Tự nhiên là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt qui định của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn của ngành. Các giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu học hỏi và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học. …Các giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Chính vì vậy, công việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

             Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, tổ Tự nhiên cũng đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà truờng. Tổ thường xuyên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong các năm học.…Đặc biệt tổ Tự nhiên  còn là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực, nhiệt tình tham gia trong các phong trào thi đua do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

 Danh sách Tổ Tự nhiên – Năm học 2020 – 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Nguyễn Văn Ninh

Tổ trưởng

Tin học

2

Nguyễn Nam Hưng

Giáo viên

GDTC

3

Nguyễn Hoàng Tuấn       Bí thư Đoàn trường

GDQPAN

4

Trần Trọng Tuyền

Giáo viên

Hóa

5

Nguyễn Thị Xuân    Giáo viên

GDTC

6

Phạm Thị Hoan Giáo viên

Sinh

7

Trần Thị Lành Giáo viên

Sinh

8

Nguyễn Phượng Huế Giáo viên

Hóa

9

Bùi Thị Quyên

Giáo viên

Công nghệ

10

Lê Thị Ninh

Giáo viên

Tin học

11

Nguyễn Văn Huân

Giáo viên

GDTC