Tổ Xã hội

Danh sách Tổ Xã hội – Năm học 2021 – 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Trần Thị Phương Nga

Tổ trưởng

Ngữ văn

2

Nguyễn Văn Hải

Trợ lý Chủ tịch HĐ

Ngữ Văn

3

Nguyễn Thị Thùy     Giáo viên

Ngữ văn

4

Vũ Thị Lan

Giáo viên

Ngữ văn

5

Khúc Thị Hà    Giáo viên

Ngữ văn

6

Đàm Thị Hải Dương Giáo viên

Tiếng Anh

7

Vũ Văn Cương Tổ phó

Tiếng Anh

8

Nguyễn Thị Thu Thúy Giáo viên

Tiếng Anh

9

Nguyễn Thị Minh Hiên

Giáo viên

Tiếng Anh

10

Phạm Thị Duyên

Giáo viên

Địa lý

11

Đặng Thị Ngọc

Giáo viên

Địa lý

12

Phùng Thị Lựa

Giáo viên

Lịch sử

13

Nguyễn Thị Nhài

Giáo viên

Lịch sử

14

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo viên

GDCD

15

Đặng Thị Vân

Giáo viên

GDCD

16

Nguyễn Thị Hoa Sen

Giáo viên

Tiếng Anh

17

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

Ngữ Văn

18

Đoàn Thị Ngọc Nhung

Giáo viên

Ngữ Văn

19

Nguyễn Thị Luyến

Giáo viên

Ngữ văn

20

Ngô Thị Quỳnh Oanh

Giáo viên

Ngữ văn

21

Nguyễn Thị Phương Uyên

Giáo viên

Tiếng Anh

22

Ngô Thị Như Quỳnh

Giáo viên

Tiếng Anh