Tổ Xã hội

Danh sách Tổ Xã hội – Năm học 2021 – 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Trần Thị Phương Nga

Tổ trưởng

Ngữ văn

2

Nguyễn Văn Hải

Phó Hiệu trưởng

Ngữ Văn

3

Nguyễn Thị Thùy     Giáo viên

Ngữ văn

4

Vũ Thị Lan

Giáo viên

Ngữ văn

5

Khúc Thị Hà    Giáo viên

Ngữ văn

6

Phạm Thị Duyên

Giáo viên

Địa lý

7

Đặng Thị Ngọc

Giáo viên

Địa lý

8

Phùng Thị Lựa

Giáo viên

Lịch sử

9

Nguyễn Thị Nhài

Giáo viên

Lịch sử

10

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo viên

GDCD

11

Đặng Thị Vân

Giáo viên

GDCD

12

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

Ngữ Văn

13

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

Lịch sử

14

Nguyễn Thị Luyến

Giáo viên

Ngữ văn

15

Nguyễn Thị Chung

Giáo viên

Lịch sử

16

Lê Thị Dinh

Giáo viên

Địa lý