Tổ Xã hội

Danh sách Tổ Xã hội – Năm học 2020 – 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Trần Thị Phương Nga

Tổ trưởng

Ngữ văn

2

Nguyễn Văn Hải

Trợ lý Chủ tịch HĐ

Ngữ Văn

3

Nguyễn Thị Thùy     Giáo viên

Ngữ văn

4

Vũ Thị Lan

Giáo viên

Ngữ văn

5

Khúc Thị Hà    Giáo viên

Ngữ văn

6

Đàm Thị Hải Dương Tổ phó

Tiếng Anh

7

Vũ Văn Cương Giáo viên

Tiếng Anh

8

Nguyễn Thị Thu Thúy Giáo viên

Tiếng Anh

9

Nguyễn Thị Minh Hiên

Giáo viên

Tiếng Anh

10

Phạm Thị Duyên

Giáo viên

Địa lý

11

Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo viên

Địa lý

12

Phùng Thị Lựa

Giáo viên

Lịch sử

13

Nguyễn Thị Nhài

Giáo viên

Lịch sử

14

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo viên

GDCD

15

 Đào Thị Thanh Lan

Giáo viên

GDCD

16

Nguyễn Thị Hoa Sen

Giáo viên

Tiếng Anh