Trường THPT Hồng Đức trân trọng thông báo về việc cập nhật một số thông tin tuyển sinh năm 2017 như sau: 1. Thời gian nhận hồ sơ: Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 10/7/2017 2. Số điện thoại thay đổi theo mã vùng (quy định của Bộ thông tin truyền thông áp dụng cho các tỉnh/thành phố cả nước) Mã vùng mới của...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017  TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC, HUYỆN MỸ HÀO   Trường THPT Hồng Đức-huyện Mỹ Hào được thành lập tháng 7 năm 2007 theo quyết định số 1258/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên. Địa điểm của trường: Thôn Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (Trên trục đường từ...
 TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC, HUYỆN MỸ HÀO THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015 – 2016   Trường THPT Hồng Đức - huyện Mỹ Hào được thành lập tháng 7 năm 2007 theo quyết định số 1258/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên. Địa điểm của trường: Thôn Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (Trên trục đường từ...