Tổng kết các hoạt động Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020

  1. TÌNH HÌNH THANH NIÊN

Tình hình thanh niên cơ bản ổn định, ĐVTN tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn khởi trước những thành tựu của huyện trong phát triển kinh tế – xã hội và thành công của Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn viên thanh niên quan tâm tới các sự kiện chính trị – xã hội lớn của đất nước, của tỉnh, của thị xã như: Diễn biến và kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kỳ họp thứ 5, Quốc hội (khóa XIV). Đoàn viên thanh niên luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
  2. Công tác giáo dục

Đoàn trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đoàn. Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN được Đoàn trường tập trung đẩy mạnh: Thông qua các giờ chào cờ và giờ sinh hoạt bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút được 610 ĐVTN tham gia

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức Lễ kỉ niệm, Thi tìm kiếm tài năng Hồng Đức, thi kéo co, thi ”Rung chuông vàng” , đặc biệt tổ chức chương trình ”Dạ hội học sinh lớp 12” thu hút gần 1.100 ĐVTN trong và ngoài trường tham gia.

  1. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Thanh niên tình nguyện

Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày Thứ 7 tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì và đi vào nền nếp. Tập trung vào các hoạt động: thanh niên với bảo vệ môi trường, đảm nhận hàng cây thanh niên, đường hoa thanh niên, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, phòng chống ma tuý và các tai tệ nạn xã hội…

Thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2020, và “Xuân tình nguyện” năm 2020. Với tinh thần “tương thân tương ái”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp trao tặng 13 suất quà trị giá 2.600.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Tham gia hiến máu tại chương trình “Lễ hội Xuân hồng” năm 2020 do huyện tổ chức với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” . Tham gia hiến máu có 07 đồng chí, thu được 07 đơn vị máu.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid, phát động phong trào ủng hộ các bác sỹ tuyến đầu của công tác phòng dịch bệnh. Ủng hộ 1.100 khẩu trang cho các bác sỹ tuyến đầu chống dịch

             2.2. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật; Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Mỹ Hào và thị Đoàn Mỹ Hào tổ chức được 03 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở và 750 ĐVTN tại nhà trường. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho ĐVTN vào các giờ chào cờ và sinh hoạt chuyên đề.

  1. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào trong học sinh, trọng tâm là phong trào “Khi tôi 18” đối với học sinh nhà trường.

Tổ chức các hoạt động học tập, nâng cao trình độ, ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, duy trì tốt hoạt động của 6 CLB như CLB tin học, CLB Tiếng Anh, CLB ghita, CLB bóng đá, CLB văn nghệ, CLB đọc sách… thu hút được trên 300 em tham gia.

3.2. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

            Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, tác hại của ma túy và các chất kích thích khác, các Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số, giúp đoàn viên, thanh tránh xa các tệ nạn xã hội tạo lối sống an toàn, lành mạnh.

Tích cực tuyên truyền vận động ĐV, TTN tham gia các câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa, xây dựng văn minh công sở, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong thanh niên”. Tuyên truyền các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: Tổ chức về nguồn, thăm các di tích lịch sử văn hóa của quê hương, đất nước.

Hoạt động đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội tiếp tục được quan tâm. Đoàn trường tăng cường các hoạt động  bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho thanh niên như chương trình “Học làm người có ích”, “Một ngày trải nghiệm”;  tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về tổ chức Đoàn, kiến thức văn hóa, xã hội, ma túy và các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ.

Đoàn Trường đã thành lập được các mô hình, CLB năng khiếu, sở thích và thường xuyên tổ chức giao lưu thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. Hầu hết các thành viên sinh hoạt trong CLB được trang bị những kiến thức cơ bản trong sinh hoạt Đoàn, kỹ năng sống, cách thức tổ chức các trò chơi, tập luyện các bài dân vũ, múa hát, tham gia các hoạt động tình nguyện… Qua đó, sinh hoạt chi đoàn được đổi mới cả về nội dung và hình thức, các buổi sinh hoạt định kỳ không còn khô cứng, đã phát huy tinh thần sáng tạo và thu hút được ĐVTN tham gia..

  1. Công tác quốc tế thanh niên

Đoàn trường đã tích cực thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tận dụng thế mạnh của Internet, các mạng xã hội thông qua đó định hướng cho thanh niên tìm hiểu những thông tin bổ ích, học tập ngoại ngữ nâng cao trình độ, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, qua đó giúp ĐVTN nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, bản lĩnh, kỹ năng hội nhập.

  1. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

 Công tác đoàn viên: Đoàn trường chủ động, tích cực nghiên cứu giải pháp duy trì, phát triển đoàn viên trong điều kiện Điều lệ Đoàn mới quy định độ tuổi kết nạp từ 16 tuổi. Làm tốt Chương trình dự bị đoàn viên cho lứa tuổi chuyển tiếp từ đội viên lên đoàn viên; Đoàn trường tổ chức được 02 lớp cảm tình Đoàn cho 110 thanh niên và kết nạp được 120 đoàn viên mới.

 Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn được đổi mới theo hướng có chủ đề, chủ điểm, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

 Công tác cán bộ Đoàn: Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được quan tâm chú trọng thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nhiệm vụ công tác cụ thể.

 Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên: Đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đối tượng tiếp cận được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã tập trung phát triển các chi hội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích; tăng cường công tác tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức các hội nghị. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội tiếp tục được tăng cường. Điểm mới trong tập hợp đoàn kết thanh niên đó là việc phát triển rộng rãi các trang mạng xã hội.

 Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn:  Nhận thức của cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Các chương trình, kế hoạch kiểm tragiám sát hằng năm được xây dựng và triển khai thực hiện sát với thực tiễn, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, phát sinh ở cơ sở. Các hoạt động kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, góp phần phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở cơ sở để nhân rộng và phát huy.

  1. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Đoàn trường tích cực tham mưu với Ban giám hiệu trong các hoạt động giáo dục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Phối kết hợp chặt chẽ với các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và gia đình trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN

BCH Đoàn trường đã khắc phục khó khăn, đoàn kết sáng tạo, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Các hoạt động đã có sự đổi mới cả về nội dung, hình thức, có chất lượng tốt, thu hút được sự tham gia đông đảo của thanh niên và sự hưởng ứng, ủng hộ của phụ huynh và giáo viên. Nhiều hoạt động đã được các cơ sở lồng ghép, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, bổ ích cho ĐVTTN.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhiều mặt công tác của Đoàn đã có sự chuyển biến tiến bộ như: đội ngũ cán bộ Đoàn được củng cố, tăng cường; công tác kết nạp đoàn viên mới tăng về số lượng, chất lượng đoàn viên mới kết nạp được nâng lên; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo cơ bản được đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng được Đoàn trường triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, được Thị Đoàn Mỹ Hào  đánh giá cao. Kết quả đạt được trong năm học 2019- 2020 là cơ sở vững chắc để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong trường tiếp tục nỗ lực, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của năm học 2020 -2021.