Chương trình công tác tháng 4/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

A. Kiểm điểm công tác tháng 3/2019
Cơ bản thực hiện kế hoạch công tác tháng đề ra. Cụ thể:
– Các nền nếp dạy và học duy trì tương đối tốt
+ Tổ chức Hội giảng với thời gian 4 tuần để chào mừng 8/3 và 26/3 trong giáo viên: Các bộ môn đăng ký thao giảng, Ban chuyên môn lên lịch, đi dự giờ và tổ chức đánh giá xếp loại. (Tổng số có 21 giờ đăng ký thao giảng, trong đó xếp loại giỏi: 7 giờ, còn lại xếp loại khá, tổng số giờ dự của toàn trường: 137 giờ). Có 6 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 2 sáng kiến kinh nghiệm đã báo cáo, còn 4 sáng kiến kinh nghiệm chưa báo cáo.
+ Kết thúc đợt thi đua chào mừng 8/3 và 26/3 trong học sinh và giáo viên (có bảng kết quả do Đoàn TN tổng hợp) với các hoạt động: thi nấu ăn, thi tìm kiếm tài năng Hồng Đức, giao lưu thầy – trò, đường lên đỉnh Olympia, thi đấu cầu lông nữ CBGVNV,…
– Tổ chức gặp mặt chúc mừng ngày 8/3 vui vẻ, thân mật
– Tổ chức Dạ hội học sinh năm 2019 vui vẻ, tạo khí thế trong học sinh.
– Tổ chức hội thảo tuyển sinh lớp 1- 10 và trải nghiệm là học sinh trường Hồng Đức.
– Họp phụ huynh học sinh khối 12 bàn về việc ôn tập các môn thi THPT Quốc gia.
– Tập huấn công tác chuyên môn trong giáo viên khối THPT tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội, và trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội với giáo viên khối Tiểu học.
– Tổ chức cho học sinh lớp 12 ôn tập bài thi KHXH từ 25/3/2019 theo kế hoạch.
– Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12 chuẩn bị cho việc đăng ký dự thi THPTQG năm 2019.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:
– Về chuyên môn: GVBM cần tăng cường việc kiểm tra đánh giá học sinh để đảm bảo số đầu điểm theo thông tư hướng dẫn của Bộ với từng cấp học. Một số đồng chí giáo viên cần ghi sổ sách hoàn thiện kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch giảng dạy. Các tổ chuyên môn cần rút kinh nghiệm trong việc họp tổ.
– Một số các hoạt động chung: cần họp để rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức sau để đảm bảo thời gian, tiến độ, không để ảnh hưởng đến một số công việc đã có kế hoạch trước.
– Với công tác trực: Công tác trực của giáo viên trước, trong và sau giờ học của học sinh còn một vài hạn chế nhất định, một số buổi giáo viên còn bỏ vị trí khi làm nhiệm vụ trực, chưa bàn giao học sinh sau các buổi học (khối Tiểu học).
B. Chương trình công tác tháng 4/2019
I. Trọng tâm
– Hướng dẫn học sinh ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ, tổ chức thi thử THPTQG với học sinh lớp 12.
– Tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 12 viết hồ sơ đăng ký dự thi THPTQG, tiến hành thu nộp hồ sơ dự thi về Sở GD – ĐT đảm bảo đúng thời gian quy định.
– Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2019 theo kế hoạch.
II. Cụ thể:
1. Về chuyên môn của CBGVNV:
1.1. Ôn tập và kiểm tra học kỳ:
– Ôn tập và kiểm tra cuối năm với từng khối lớp học:
+ K12: tiến hành ôn tập theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (25/3/2019 – 28/4/2019) với bài thi KHXH cho 3 phân môn: Sử, Địa, GDCD. Mỗi môn 2 tiết/tuần. Giai đoạn 2 (29/4/2019 – 16/6/2019) ôn tập với tất cả các môn thi bắt buộc và tự chọn do thí sinh đăng ký. Trong đó các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ: 5 tiết/ tuần, các môn còn lại: 3 tiết/ tuần. Từ 19/5/2019 – 16/6/2019: học sinh khối 12 chỉ học ôn tập vào các buổi sáng.
+ K10, K11, Khối Tiểu học: ôn tập và kiểm tra cuối năm theo kế hoạch.
+ Dự kiến kiểm tra học kỳ K12: cuối tháng 4/2019, K10, K11: đầu tháng 5/2019, Tiểu học kiểm tra học kỳ trong tháng 5/2019.
+ Hình thức kiểm tra K10, K11, K12: Tập trung 9 môn gồm: Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Văn và thực hiện theo lịch kiểm tra chung. Các môn còn lại giáo viên bộ môn tự kiểm tra theo thời khóa biểu. Khối Tiểu học thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 22 và 30 của Bộ.
– Ban chuyên môn thống nhất với các tổ, nhóm bộ môn về nội dung ôn tập, phân công giáo viên ra đề, nộp đề, đáp án, ma trận, biểu điểm theo đúng kế hoach. Kiểm tra học kỳ II xong, tiến hành chấm bài tập trung. K12: giáo viên bộ môn nộp điểm thành phần cho văn phòng trước gày 15/4/2019, K10, K11: giáo viên nộp điểm thành phần xong trước ngày 29/4/2019.
– Thực hiện chương trình, với K12: các môn không thi THPTQG hoàn thành vào 28/4/2019. Với K10, K11: thực hiện theo kế hoạch giảng dạy theo từng bộ môn. Các môn nào chưa kết thúc báo cáo BGH để có kế hoạch xếp lịch.
1.2. Thi thử THPTQG khối 12:
– Thực hiện lịch thi thử theo hướng dẫn của Sở GD – ĐT
– Nội dung kiến thức tính đến hết ngày 30/3/2019.
– Thời gian thi: 11/4 – 13/4/2019
– Số lượng các môn thi: Bắt buộc 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi tự chọn KHTN, KHXH do thí sinh đăng ký. (Quy định được thực hiện theo đúng quy chế thi THPTQG ban hành).
– Thành lập Hội đồng coi thi thử THPTQG theo hướng dẫn (có thông báo riêng đến các thành viên tại phòng giáo viên).
1.3. Cho học sinh đăng ký trong kỳ thi THPTQG theo hướng dẫn: Văn phòng thu và lập danh sách, nhập dữ liệu máy tính để nộp theo quy định của Sở GD – ĐT.
1.4. Tổ chức báo cáo các sáng kiến kinh nghiệm cho các đồng chí đã đăng ký. Tổ chức các chuyên đề chuyên môn của tổ Tiểu học.
1.5. Ban chuyên môn tiếp tục kiểm tra giáo viên khối Trung học và Tiểu học theo kế hoạch.
1.6. Duy trì tốt các nền nếp chuyên môn các hoạt động giảng dạy và học tập cần có hiệu quả, chất lượng.
– Các giờ hướng dẫn học sinh ôn tập cần chu đáo, đạt hiệu quả.
– Hoàn thiện các hồ sơ chuyên môn: sổ điểm, sổ dự giờ, sổ ghi kế hoạch giảng dạy, giáo án, ghi học bạ học sinh,….
– Sau kiểm tra học kỳ, GVCN và GVBM cần bám sát lớp.
2. Về quản lý học sinh
2.1. Đoàn thanh niên tiếp tục chấm điểm thi đua các lớp theo quy định.
2.2. Các giờ lên lớp, giáo viên cần quản lý và đảm bảo duy trì tốt, không để giờ trống, không để tình trạng học sinh uể oải trong giờ học.
2.3. Trong các giờ ôn tập cần phải nâng cao hiệu quả ôn tập cho học sinh để đạt chất lượng tốt nhất.
2.4. Các CLB tiếp tục hoạt động, duy trì tốt và có kết quả.
3. Công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020
– Thực hiện kế hoạch tuyển sinh các lớp theo kế hoạch của Ban Truyền thông và tuyển sinh (kế hoạch đã được phê duyệt).
– Mỗi CBGVNV cần tăng cường mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, quảng bá, lan tỏa về thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường qua tất cả các kênh thông tin có thể khai thác được.
– Triển khai chuẩn bị các công việc cho hội thảo lần thứ 3 diễn ra vào tháng 5 /2019 (có kế hoạch riêng).
– Tổ chức cho học sinh K10, K11 và khối Tiểu học đi học tập trải nghiệm theo kế hoạch.

TM. BAN GIÁM HIỆU

     Hiệu trưởng

         (Đã ký)

   Phạm Xuân Chi