Đăng ký dự tuyển vào trường phổ thông Liên cấp Hồng Đức năm 2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các cấp học tại trường phổ thông Liên cấp Hồng Đức năm 2019, kể từ tháng 5/2019 nhà trường chuyển đổi cách thức đăng ký trực tuyến thống nhất trên 1 Form dành cho tất cả việc chọn lớp dự tuyển như sau: