Hướng dẫn làm bài tập thực hành 10 – Tin học 12

[TIN HỌC 12]: Hướng dẫn bài tập và thực hành 10 – Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

(Nguyễn Văn Ninh – Giáo viên Tin học)

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các em học sinh khối 12 bài tập và thực hành 10. Hy vọng sẽ giúp các em có cách nhìn và giải quyết được bài tập thực hành số 10 một cách dễ dàng nhất trong các tiết thực hành sắp tới.

Câu 1:  Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích lí do lựa chọn đó.

Trả lời:

– Bảng THI_SINH: SBD là khóa chính. Số báo danh của các thí sinh yêu cầu phải khác nhau.

– Bảng DANH PHACH: SBD hoặc phách đều thỏa mãn có thể là khóa chính. Vì một SBD chỉ cho đúng một phách, một phách cũng chỉ đánh đúng cho một số báo danh.

– Bảng DIEM THI: Phách là khóa chính. Điểm có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng. Tuy nhiên mỗi phách chỉ tương ứng với một điểm (không thể có trường hợp một bài có hai điểm).

Câu 2: Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh.

Trả lời:

– Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD.

– Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM_THI qua trường phách.

– Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH.

– Liên kết giữa THI_SINH và DANH_PHACH là liên kết 1-1.

– Liên kết giữa DANH_PHACH và DIEM là liên kết 1-1.

– Để thông báo kết quả thi ta sử dụng trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh, Trường của bảng THI_SINH, trường phách của bảng DANH_PHACH, trường điểm thi của bảng DIEM_THI.

Câu 3:  Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm những việc sau:

– Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định (ít nhất là 10 thí sinh).

– Đưa ra kết quả để thông báo cho thí sinh.

– Đưa ra kết quả thi theo trường.

– Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự tăng dần của điểm thi.

Trả lời:

a) Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên

– Tạo bảng THI_SINH:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Tạo bảng DANH_PHACH:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Tạo bảng DIEM_THI:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Thiết lập liên kết: Nhấn Database Tools chọn Relationships.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Chọn bảng để tạo mối quan hệ:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJackGiải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Nhập liệu:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJackGiải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

b) Đưa ra kết quả thi thông báo cho thí sinh.

– Chọn Create rồi nhấn Query Design:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Lần lượt chọn các bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJackGiải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Điền vào các điều kiện như hình dưới đây:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Nhấn Run để thực thi Query:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

c) Đưa ra kết quả thi theo trường.

– Dựa vào kết quả của Query vừa chạy ta sẽ xuất ra báo cáo.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Nhấn vào Create chọn Report Wizard.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Nhấn dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào báo cáo.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Nhấn Next -> Next. Sau đó sẽ xuất hiện bảng để ta chọn thuộc tính gộp nhóm. Ở đây ta sẽ chọn trường trương rồi nhấn mũi tên >.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo báo cáo.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Trường Ngày sinh bị hiện lên dấu ##### do độ dài trường không đủ để hiện thi. Để có thể hiển thị chính xác ta có thể chỉnh lại báo cáo trong Design View.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Dê chuột vào trường Ngày sinh và tiến hành kéo sang phải:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Trờ lại Report View .

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

d) Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh thoe thứ tự giảm dần của điểm thi.

– Dựa vào kết quả của Query đưa ra điểm thi của toàn tỉnh.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm thi ta nhấn vào trường điểm thi rồi ấn nút sắp xêp Z -> A.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack