Đội ngũ giáo viên giảng dạy khối Tiểu Học

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

 1. Nguyễn Văn Hải – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng trường – Phụ trách khối
 2. Hà Thị Vy – Giáo viên
 3. Nguyễn Thị Hương Lan – Giáo viên
 4. Đỗ Thị Huyền – Giáo viên
 5. Lê Thị Lệ Giang – Giáo viên
 6. Lương Nguyễn Quỳnh Anh – Giáo viên
 7. Vũ Thị Mai Anh – Giáo viên
 8. Nguyễn Kim Anh – Giáo viên
 9. Lê Thị Lệ – Giáo viên
 10. Vũ Quỳnh Trang – Giáo viên
 11. Trần Thị Tú Quyên – Giáo viên
 12. Cao Minh Thái – Giáo viên
 13. Nguyễn Thị An – Giáo viên
 14. Đặng Quốc Định – Giáo viên