Đội ngũ giáo viên giảng dạy khối Tiểu Học

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

  1. Nguyễn Ngọc Anh – Phụ trách chuyên môn
  2. Hà Thị Hằng – Giáo viên
  3. Nguyễn Thị Thúy – Giáo viên
  4. Nguyễn Thị Hương Lan – Giáo viên
  5. Hoàng Thị Mỹ Linh – Giáo viên
  6. Lê Thị Lệ Giang – Giáo viên
  7. Lương Nguyễn Quỳnh Anh – Giáo viên
  8. Vũ Thị Mai Anh – Giáo viên
  9. Nguyễn Kim Anh – Giáo viên