Lưu trữ Danh mục: Tổ chuyên môn

Tổ Tiếng Anh

Danh sách CBGV Tổ Tiếng Anh Vũ Văn Cương – Tổ trưởng Đàm Thị Hải ...

Tổ Tiểu học

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn 1 Nguyễn Văn Hải Phó Hiệu trưởng ...

Tổ Toán -GDTC – GDQPAN

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn 1 Phạm Thị Huyền Trợ lý chuyên ...

Tổ Xã hội

Danh sách Tổ Xã hội – Năm học 2021 – 2022 STT Họ và tên ...

Tổ Tự nhiên

GIỚI THIỆU TỔ TỰ NHIÊN Tổ Tự nhiên là một trong 4 tổ chuyên môn ...