Văn phòng và các ban chức năng

Văn phòng nhà trường:

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Thế

Các CBNV:

1. Hoàng Thị Minh Hằng – Kế toán

2. Nguyễn Thị Mai Phương – Văn thư – Thủ quỹ

3. Nguyễn Hồng Vân – Bảo vệ

4. Phạm Văn Hải – Bảo vệ

5. Trần Văn Hải – Bảo vệ

6. Đào Hồng Cảnh – Lái xe

7. Kiều Thị Thu Trang – Phục vụ

Ban Truyền thông – Tuyển sinh:

Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hải

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Ninh

Các ủy viên:

1.Vũ Thị Quỳnh

2. Vũ Thị Lan

4. Trần Thị Hòa

5. Nguyễn Thị Hải

6. Nguyễn Thị Xuân

7. Nguyễn Thị Thìn

8. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Ban chuyên môn:

Trưởng ban: Phạm Thị Huyền

Phó trưởng ban: Trần Thị Phương Nga

Các ủy viên:

1.Vũ Văn Cương

2. Nguyễn Thị Thu

3. Nguyễn Văn Ninh

Ban kiểm tra giám sát

Trưởng ban: Nguyễn Nam Hưng

Các ủy viên: