Văn phòng và các ban chức năng

Văn phòng nhà trường:

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Thế

Các CBNV:

1. Hoàng Thị Minh Hằng – Kế toán

2. Nguyễn Thị Mai Phương – Văn thư – Thủ quỹ

3. Lê Xuân Vệ – Đội trưởng bảo vệ

4. Phạm Văn Hải – Bảo vệ

5. Trần Văn Hải – Bảo vệ

6. Đào Hồng Cảnh – Lái xe

7. Kiều Thị Thu Trang – Phục vụ

Ban Truyền thông – Tuyển sinh:

Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hải

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Ninh

Các ủy viên:

1. Nguyễn Hoàng Tuấn – ủy viên thường trực

2. Khúc Thị Hà – Thư ký

3. Vũ Thị Lan

4. Trần Thị Phương Nga

5. Nguyễn Thị Hải

6. Nguyễn Thị Xuân

7. Nguyễn Thị Thìn

8. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Các cộng tác viên: Đỗ Văn Huynh, Xuân Phúc

Ban chuyên môn:

Trưởng ban: Phạm Thị Huyền

Phó trưởng ban: Trần Thị Phương Nga

Các ủy viên:

1. Đàm Thị Hải Dương

2. Nguyễn Thị Thu

3. Nguyễn Văn Ninh