Hội đồng giáo dục nhà trường

Bà Đỗ Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường – Chủ tịch HĐ trường

Các thành viên HĐ trường:

 

 

Tiến sĩ Đỗ Huân

Ông Trương Thanh Hải 

 


NGƯT. Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng 

Ông Nguyễn Văn Thế – Cán bộ Văn phòng trường

Ban giám hiệu nhà trường


NGƯT. Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng 

Thầy Nguyễn Văn Hải: Phó Hiệu trường nhà trường 

Các trợ lý và cán bộ chủ chốt: 

Cô Phạm Thị Huyền – Trợ lý hiệu trưởng – Phụ trách khối THCS và THPT – Tổ trường Toán GDTC GDQPAN

Cô Trần Thị Phương Nga – Phó trưởng ban chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Xã hội

Thầy Nguyễn Văn Ninh – Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

Thầy Vũ Văn Cương – Tổ phó phụ trách Tổ Tiếng Anh

Đ/c Nguyễn Văn Thế – Tổ trưởng Tổ Văn phòng