Hội đồng giáo dục nhà trường

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:


NGƯT. Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường

Thầy Nguyễn Văn Hải: Phó Hiệu trường nhà trường 

CÁC TỔ TRƯỞNG:

Cô Phạm Thị Huyền – Trợ lý hiệu trưởng – Phụ trách khối THCS và THPT

Tổ trường Toán GDTC GDQPAN

Cô Trần Thị Phương Nga – Phó trưởng ban chuyên môn

Tổ trưởng Tổ Xã hội

Thầy Nguyễn Văn Ninh – Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

Phó trưởng ban Tuyển sinh – truyền thông

Thầy Vũ Văn Cương – Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh

Ông Nguyễn Văn Thế – Tổ trưởng Tổ Văn phòng