Hội đồng giáo dục nhà trường

 

Cô Hoàng Thị Bích Hải – Chủ tịch Hội đồng trường


NGƯT. Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường

Trợ lý Chủ tịch Hội đồng trường: Thầy Nguyễn Văn Hải

Cô Phạm Thị Huyền – Trợ lý chuyên môn khối THCS và THPT, Tổ trưởng Tổ Toán – Lý

Cô Trần Thị Phương Nga – Phó trưởng ban chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Xã hội

Thầy Nguyễn Đức Thọ – Trợ lý khối Tiểu học

Thầy Nguyễn Ngọc Anh – Phụ trách chuyên môn khối Tiểu học

Thầy Nguyễn Văn Ninh – Tổ trưởng Tổ Tự nhiên