Hội đồng giáo dục nhà trường

Bà Đỗ Hải Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường 

 

Bà Hoàng Thị Bích Hải – Cố Chủ tịch Hội đồng trường


NGƯT. Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường

Thầy Nguyễn Văn Hải: Phó Hiệu trường nhà trường 

 

Cô Phạm Thị Huyền – Trợ lý hiệu trưởng – Phụ trách khối THCS và THPT

Cô Trần Thị Phương Nga – Phó trưởng ban chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Xã hội

Thầy Nguyễn Văn Ninh – Tổ trưởng Tổ Tự nhiên