Hội đồng giáo dục nhà trường

 

Cô Hoàng Thị Bích Hải – Chủ tịch Hội đồng trường


NGƯT. Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường

Thầy Nguyễn Văn Hải: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng trường – Phụ trách khối Tiểu học

Thầy Nguyễn Đức Thọ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng trường – Phụ trách hoạt động ngoại khóa trải nghiệm

Cô Phạm Thị Huyền – Trợ lý hiệu trưởng – Phụ trách khối THCS và THPT

Cô Trần Thị Phương Nga – Phó trưởng ban chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Xã hội

Thầy Nguyễn Văn Ninh – Tổ trưởng Tổ Tự nhiên