Thông tin Giáo viên Đàm Thị Hải Dương

 

Họ và tên: Đàm Thị Hải Dương
  Năm sinh: 01 / 10 / 1983
  Chức vụ/ bộ môn giảng day: Giảng dạy môn Tiếng Anh
  Năm vào ngành: 2006
  Phone: 0972407968
  Email: damduong8310 @gmail.com.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-Từ 2006– 2007: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, trường THCS Lý Thường Kiệt.

Từ 2008 – 2011: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, trường THCS Việt Cường.

Từ 2011 – 2012: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh,  trường Tiểu học Liêu Xá.

Từ 2012 – nay: Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh,   trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

– 2002 – 2006, Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, ĐHSPNN-ĐHQG Hà Nội.

CÁC BÀI BÁO, SÁCH, TẠP CHÍ ĐÃ CÔNG BỐ  (nếu có)

CÁC NHIỆM VỤ KIÊM NHIỆM KHÁC 

– Từ 2015 –   nay : Phụ trách CLB Tiếng Anh trường THPT Hồng Đức

– Từ 2016 – nay : Tổ phó tổ Xã hội ,trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC (nếu có)

– 2012 – 2015: Lao tiên tiến

– 2016 – 2018: Lao động tiến xuất sắc