Thông tin giáo viên Nguyễn Thị Nhài

 

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ NHÀI
Năm sinh: Ngày 26 tháng 09 năm 1990
Chức vụ/ bộ môn giảng day: Lịch Sử
Năm vào ngành: 2012
Phone: 0389986038
Email: Nhaic3hongduc@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ thời gian công tác, công việc phụ trách chính làm gì?)

Từ tháng 10/ 2012 – tháng 5/2019: Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, trường THCS Phùng Chí Kiên-Mỹ Hào-Hưng Yên

Từ tháng 8/2019 : Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử trường TH, THCS và THPT Hồng Đức

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

(Ghi rõ quá trình đào tạo, trường đào tạo)

– Tháng 9/2008- tháng 6/2012, Cử nhân Sư phạm lịch sử, ĐH Giáo Dục- Đại Học Quốc Gia Hà Nội

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC 

(Ghi rõ danh hiệu, năm công nhận như LĐTT, SKKN, chiến sĩ thi đua)

– 2012 – 2018: Lao động tiên tiến