Thông tin giáo viên Nguyễn Thị Thu

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Năm sinh 16/ 01/ 1989
Chức vụ/ bộ môn giảng day: Giáo viên/ Vật lí
Năm vào ngành: 2011
Phone: 0985160189
Email: Thucun1601@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ thời gian công tác, công việc phụ trách chính làm gì?)

-Từ 2011 – nay: Giáo viên giảng dạy môn Vật lí, trường THPT Hồng Đức

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

(Ghi rõ quá trình đào tạo, trường đào tạo)

– 8/2007-7/2011,  Sư phạm Vật lí, ĐHSPHN2

CÁC BÀI BÁO, SÁCH, TẠP CHÍ ĐÃ CÔNG BỐ  (nếu có)

(Ghi rõ thời gian công bố, tên Sách/báo/ NXB)

CÁC NHIỆM VỤ KIÊM NHIỆM KHÁC 

(Nếu có)

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC (nếu có)

(Ghi rõ danh hiệu, năm công nhận như LĐTT, SKKN, chiến sĩ thi đua)

– 2011 – 2016: Lao động tiên tiến

– 2017 – 2019: Lao động tiến xuất sắc