Thông tin Giáo viên Phạm Thị Huyền

 

Họ và tên: PHẠM THỊ HUYỀN
Năm sinh 1988
Chức vụ/ bộ môn giảng day: Trưởng Ban chuyên môn- Tổ trưởng Tổ Toán – Lí

Giảng dạy bộ môn Toán

Năm vào ngành: 2010
Phone: 0983 880 730
Email: huyenpham3071@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-Từ 2010 – 2012: Giáo viên giảng dạy môn Toán, trường THPT Hồng Đức

Từ 2016 – 2017: Tổ phó chuyên môn Tổ Toán – Lí, giảng dạy môn Toán

Từ 2017 – nay: Tổ trưởng Tổ Toán – Lí, trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO

– 8/2006-7/2010, Cử nhân Toán, ĐHSPHN II

CÁC BÀI BÁO, SÁCH, TẠP CHÍ ĐÃ CÔNG BỐ  (nếu có)

Không có

CÁC NHIỆM VỤ KIÊM NHIỆM KHÁC 

2017 -2018: thành viên Ban kiểm tra giám sát.

Từ 2019: Trưởng Ban chuyên môn Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC (nếu có)

(Ghi rõ danh hiệu, năm công nhận như LĐTT, SKKN, chiến sĩ thi đua)

– 2010 – 2011: LĐTT XS

– 2011 – 2012: LĐTTXS

– 2012 – 2013: LĐTT

-2013- 2014: LĐTT

-2014 – 2015: LĐTT

-2015-2016: LĐTTXS

-2016-2017: LĐTT

-2017-2018 LĐTTXS

-2018-2019: LĐTTXS

Viết sáng kiến với đề tài “Một số kinh nghiệm trong công tác giáo viên chủ nhiệm – 12/2018”