Thông tin giáo viên Vũ Thị Mai Anh

 

Họ và tên: Vũ Thị Mai Anh
Năm sinh 1997
Chức vụ/ bộ môn giảng day: Tiểu học
Năm vào ngành: 2018
Phone: 0969.190.910
Email: vumaianhminhhai@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ thời gian công tác, công việc phụ trách chính làm gì?)

VD:

– Từ 2018 – nay: GV Tiểu học trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO:

(Ghi rõ quá trình đào tạo, trường đào tạo)

– 4/2018 – 12/2019, cao đẳng sphy

– 12/2019 – nay, cử nhân sư phạm Tiểu học, tại ĐH Hồng Đức

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC (nếu có)

– 2018 – 2019: Lao động tiên tiến