Bộ Giáo dục chính thức chốt thời gian đi học trở lại vào ngày 2/3/2020

– Bộ GD-ĐT cho biết, trong trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn vẫn phải căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo đó, đến nay các nhà trường đã thực hiện việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp; học sinh đã được hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh; giáo viên đã được tập huấn về quy trình phòng, chống dịch bệnh để hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

Bộ Giáo dục chính thức chốt thời gian đi học trở lại vào ngày 2/3

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay và nếu không có diễn biến phức tạp thêm, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3; chỉ đạo Sở GD-ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT điều chỉnh, thời gian đi học trở lại của học sinh sẽ bắt đầu từ 2/3; thời gian kết thúc năm học trước ngày 30/6. Bộ cũng “chốt” thời gian thi THPT quốc gia từ 23-26/7.

Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian này, các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Tong trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn thì phải căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh của Bộ GD-ĐT để xây dựng kế hoạch học bù, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục, kịp thời gian kết thúc năm học và thi THPT quốc gia của cả nước.

Thúy Nga