Lịch thi và thông tin về kỳ thi nghề phổ thông năm 2019 tỉnh Hưng Yên

I. Danh sách Điểm thi

Sở GDĐT Hưng Yên thành lập 01 Hội đồng thi NPT năm 2019, có 26 Điểm thi đặt tại 26 trường THPT như sau:

TT

Điểm thi

Địa điểm thi

Đơn vị có thí sinh ĐKDT

Số lượng thí sinh ĐKDT

THPT Hưng Yên THPT Hưng Yên THPT Hưng Yên, THPT Tô Hiệu

586

THPT Chuyên Hưng Yên THPT Chuyên Hưng Yên THPT Chuyên Hưng Yên, THPT Quang Trung, TT GDNN-GDTX TP Hưng Yên

532

THPT Tiên Lữ THPT Tiên Lữ THPT Tiên Lữ, THPT Ngô Quyền

544

THPT Trần Hưng Đạo THPT Trần Hưng Đạo THPT Trần Hưng Đạo

302

THPT Hoàng Hoa Thám THPT Hoàng Hoa Thám THPT Hoàng Hoa Thám,

TT GDNN-GDTX Tiên Lữ, CĐ CN Hưng Yên (TT GDNN-GDTX Tiên Lữ)

362

THPT Phù Cừ THPT Phù Cừ THPT Phù Cừ, THPT Nguyễn Du

457

THPT Nam Phù Cừ THPT Nam Phù Cừ THPT Nam Phù Cừ, TT GDNN GDTX Phù Cừ, Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (TT GDNN-GDTX Phù Cừ)

360

THPT Ân Thi THPT Ân Thi THPT Ân Thi, THPT Lê Quý Đôn

544

THPT Nguyễn Trung Ngạn THPT Nguyễn Trung Ngạn THPT Nguyễn Trung Ngạn

339

THPT Phạm Ngũ Lão THPT Phạm Ngũ Lão THPT Phạm Ngũ Lão

265

THPT Kim Động THPT Kim Động THPT Kim Động, TT GDNN-GDTX Kim Động, CĐ CN Hưng Yên (TT GDNN-GDTX Kim Động)

522

THPT Đức Hợp THPT Đức Hợp THPT Đức Hợp

280

THPT Nghĩa Dân THPT Nghĩa Dân THPT Nghĩa Dân

203

THPT Khoái Châu THPT Khoái Châu THPT Khoái Châu, TT GDNN-GDTX Khoái Châu

447

THPT Nam Khoái Châu THPT Nam Khoái Châu THPT Nam Khoái Châu, THPT Phùng Hưng

492

THPT Trần Quang Khải THPT Trần Quang Khải THPT Trần Quang Khải

331

THPT Nguyễn Siêu THPT Nguyễn Siêu THPT Nguyễn Siêu

339

THPT Yên Mỹ THPT Yên Mỹ THPT Yên Mỹ, THPT Hồng Bàng

522

THPT Triệu Quang Phục THPT Triệu Quang Phục THPT Triệu Quang Phục

298

THPT Minh Châu THPT Minh Châu THPT Minh Châu, TT GDNN-GDTX Yên Mỹ

303

THPT Mỹ Hào THPT Mỹ Hào THPT Mỹ Hào; TH, THCS và THPT Hồng Đức

567

Nguyễn Thiện Thuật Nguyễn Thiện Thuật THPT Nguyễn Thiện Thuật, TT GDNN-GDTX Mỹ Hào, CĐ CN Hưng Yên (TT GDNN-GDTX Mỹ Hào)

480

THPT Văn Lâm THPT Văn Lâm THPT Văn Lâm, THPT Hùng Vương

639

THPT Trưng Vương THPT Trưng Vương THPT Trưng Vương, THPT Lương Tài, TT GDNN-GDTX Văn Lâm, CĐ Nghề CĐTL (TT GDNN-GDTX Văn Lâm)

451

THPT Văn Giang THPT Văn Giang THPT Văn Giang, THPT Nguyễn Công Hoan, TH, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Greenfield

623

THPT Dương Quảng Hàm THPT Dương Quảng Hàm THPT Dương Quảng Hàm

385

II. LỊCH THI

Ngày

Buổi

Ca

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

 

16/8/2019

Sáng

8 giờ 00: Họp triển khai thi.

Chiều

Lý thuyết

45 phút

14 giờ 30

17/8/2019

Sáng

01

Thực hành

60 phút

08 giờ 00

02

60 phút

09 giờ 45

Chiều

01

60 phút

13 giờ 45

02

60 phút

15 giờ 30

18/8/2019

Sáng

01

Thực hành

60 phút

08 giờ 00

02

60 phút

09 giờ 45

III. BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHÒNG THI TẠI CÁC ĐIỂM THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2019

TT

Điểm thi

Số phòng thi lý thuyết

Tổng số phòng thi thực hành

Ghi chú

Điện dân dụng

Tin học

Cắt may

Thêu rua

Làm vườn

Đan móc

THPT Hưng Yên

24

17

7

THPT Chuyên Hưng Yên

23

12

11

THPT Tiên Lữ

24

18

6

THPT Trần Hưng Đạo

13

13

THPT Hoàng Hoa Thám

16

9

4

3

THPT Phù Cừ

20

14

3

3

THPT Nam Phù Cừ

15

11

2

2

THPT Ân Thi

23

11

12

THPT Nguyễn Trung Ngạn

15

6

9

THPT Phạm Ngũ Lão

12

10

2

THPT Kim Động

22

18

4

THPT Đức Hợp

12

8

4

THPT Nghĩa Dân

9

9

THPT Khoái Châu

20

9

2

9

THPT Nam Khoái Châu

22

12

4

6

THPT Trần Quang Khải

15

8

4

3

THPT Nguyễn Siêu

15

9

4

2

THPT Yên Mỹ

22

18

4

THPT Triệu Quang Phục

14

8

4

2

THPT Minh Châu

14

7

5

2

THPT Mỹ Hào

24

17

4

3

Nguyễn Thiện Thuật

20

20

THPT Văn Lâm

24

20

4

THPT Trưng Vương

19

19

THPT Văn Giang

24

9

9

6

THPT Dương Quảng Hàm

16

16