Thông báo Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9 năm 2019

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9 năm 2019 như sau:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ Hai, 02 tháng 9 năm 2019.

Ngày thứ Ba (3/9/2019) CBGVNV và học sinh toàn trường trở lại làm việc và học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức kính chúc toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh cùng gia đình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, đầm ấm.

Trân trọng thông báo!

TRƯỜNG TIỂU HỌC THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC