Thông báo Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Tiếp nối thành công của Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đã được tổ chức trước đó, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019. Đây là một chủ đề rất thiết thực, cung cấp các thông tin pháp luật cơ bản và cần thiết cho người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm pháp luật xảy ra ở lứa tuổi này. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức khuyến khích các học sinh và cán bộ, giáo viên trong nhà trường tích cực tham gia cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2019 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
II. NỘI DUNG THI (quy định trong Kế hoạch).
III. HÌNH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký dự thi
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi online là 10 câu hỏi. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.
Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website:

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.
– Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.
– Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
2. Cách thức thi, cách tính điểm
Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi.
2.1. Câu hỏi trắc nghiệm
Người dự thi trả lời 9 câu hỏi trắc nghiệm (6 câu hỏi trực tiếp; 3 câu hỏi tình huống) về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề của Cuộc thi.
2.2. Câu hỏi phân loại
Tại câu số 10 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng  các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.
2.3 Cách tính điểm
Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.
Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.
Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
IV. THỜI GIAN THI
1. Đợt 1: Tổ chức trong tháng 5, 6 năm 2019.
2. Đợt 2: Tổ chức trong tháng 6, 7 năm 2019.
3. Đợt 3: Tổ chức trong  tháng 7, 8  năm 2019.
4. Đợt 4: Tổ chức trong tháng 8, 9 năm 2019.
Mỗi đợt thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
V. GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng mỗi đợt thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
1. Giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
2. Giải Nhì: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng/giải);
3. Giải Ba: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải). Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.62739468.
Hỗ trợ về kỹ thuật:
+ Điện thoại: 024.62739468.
+ Email: pbgdpl@moj.gov.vn.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: http://pbgdpl.moj.gov.vn./.

Để tham gia dự thi có thể Click vào đường link sau: 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx