THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS VÀ THPT (Thực hiện từ ngày 4/5/2020)

Hiện tại đã có thời khóa biểu buổi sáng và buổi chiều áp dụng đối với các khối THCS và THPT áp dụng từ ngày 4/5/2020

KHỐI 6, 11 VÀ 12 : HỌC SÁNG

KHỐI 10: HỌC CHIỀU

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể truy cập vào Website của trường để cập nhật thời khóa biểu của lớp mình theo từng cấp học

Hoặc có thể click vào đường link sau để xem

Với cấp THCS: https://hongduc.edu.vn/thoi-khoa-bieu-khoi-trung-hoc-co-so

Với cấp THPT: https://hongduc.edu.vn/thoi-khoa-bieu-khoi-trung-hoc-pho-thong

Quý thầy cô và các em học sinh lựa chọn theo thời khóa biểu (áp dụng từ ngày 4/5/2020).

Thời gian học BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Truy bài đầu giờ: 7h15′ Truy bài đầu giờ: 13h00′
Tiết 1: 7h30′ – 8h15′ Tiết 1: 13h15′ – 14h00′
Tiết 2: 8h20′ – 9h05′ Tiết 2: 14h05′ – 14h50′
Tiết 3: 9h15′- 10h00′ Tiết 3: 15h00′ – 15h45′
Tiết 4: 10h05′ – 10h50′ Tiết 4: 15h50′ – 16h35′
Lưu ý: Các buổi sáng, chiều các đ/c được phân công trực tăng cường có mặt lúc 7h00′ để làm nhiệm vụ
            Không tổ chức chào cờ tập trung, các lớp tổ chức chào cờ tại lớp – GVCN chủ trì.
         Các đ/c GV được phân công trực tại các vị trí lưu ý thực hiện đúng theo các quy đinh về công tác trực