THÔNG BÁO V/v tập trung học sinh năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO

V/v tập trung học sinh năm học 2020 – 2021

 

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh Covid – 19 và tình hình thực tế nhà trường, Ban giám hiệu trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức thông báo tới quý phụ huynh và các em học sinh nhà trường một số nội dung quan trọng sau:

  1. Thời gian tập trung học sinh toàn trường (dự kiến): 7h30’ thứ hai, ngày 31/8/2020.
  2. Trong thời gian chờ đến ngày tập trung học sinh bước vào năm học mới, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh và các em học sinh chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, tài liệu học tập để các em bước vào năm học mới học tập, rèn luyện một cách tốt nhất; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Kính chúc quý phụ huynh và các em học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng thông báo!

    Nơi nhận:

   -Như kính gửi;

   -Lưu VP.

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuynh