TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC ĐẨY MẠNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DẠY HỌC TRUYỀN HÌNH VÀ TRỰC TUYẾN

Dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Đặc biệt là tình hình học sinh phải nghỉ học dài ngày để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đứng trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở, Ban, Ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã có nhiều Chỉ thị, văn bản, ý kiến chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh và các giải pháp quản lý, dạy học đối với học sinh. Trước tình hình như vậy, trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, ngay từ những ngày đầu học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh, căn cứ vào các Chỉ thị, công văn hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, căn cứ vào tình hình thực tế của trường, địa phương, Ban giám hiệu nhà trường đã có những chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời đẩy mạnh hoạt động chuyên môn theo hướng trực tuyến online. Ngay tuần nghỉ học đầu tiên của tháng 2 năm 2020, nhà trường đã triển khai tập huấn và hoàn thiện sử dụng trang học trực tuyến riêng của trường mang tên elearning.hongduc.edu.vn, tiếp đó nhà trường đã cập nhật, triển khai và thực hiện các trang học trực tuyến khác do Sở Giáo dục giới thiệu như elearning.edu.vn, OLM….trong đó đặc biệt là ứng dụng họp, dạy học qua Zoom. Hiện nay, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường có thể tương tác họp, trao đổi công việc, học tập qua hình thức online.

Hệ thống elearning của nhà trường trong việc quản lý việc học tập của học sinh 

Việc quản lý lớp học trong toàn trường được thực hiện đồng bộ trên hệ thống elearning của trường

Nhận thức được tầm quan trọng của điều hành công việc trực tuyến trong thời điểm dịch bệnh để đảm bảo tối đa an toàn, hiệu quả công việc cho thầy cô nên Ban giám hiệu nhà trường đã đi tiên phong trong việc ứng dụng hình thức họp online để việc chỉ đạo, triển khai công việc được nhanh chóng kịp thời trong các cuộc họp giao ban, họp hội đồng…

Ban lãnh đạo họp giao ban với cán bộ chủ chốt nhà trường

Nhà trường cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn họp trực tuyến về sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm khi không tới trường làm việc.

Một buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ Xã hội

Nhóm Ngoại ngữ tích cực thảo luận chuyên môn trước khi soạn giảng bài mới

Với  tinh thần “Mỗi thầy cô giáo là chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh Covid – 19”, các thầy cô đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện dạy cho học sinh qua hình thức trực tuyến online qua trang elearning của nhà trường đặc biệt qua ứng dụng Zoom và Loom ngay từ tuần thứ hai của tháng 2 khi học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh. Thông qua các tiết học đó, các em đã thực sự tiếp cận được khoa học công nghệ thời đại 4.0, tiếp cận được tri thức bài học.  Vì vậy ngay khi ở nhà, các em vẫn có thể học kiến thức bài mới, vừa có thể luyện tập lại bài học dưới sự hướng dẫn của thầy cô và hình thức tự học khiến các em vơi bớt đi nỗi nhớ thầy cô bạn bè, trường lớp vì thời gian dài không được tới trường học.

Sự chuẩn bị chu đáo của giáo viên cho giờ dạy môn Sinh học 10

Một giờ học Kỹ năng sống sôi nổi của cô và trò lớp 4A1

Một giờ học đông đủ của học sinh lớp 10A3 môn Ngữ Văn

Đặc biệt trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tổ chức dạy học lớp 9, 12 qua truyền hình. Thực hiện kế hoạch đó, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các thầy cô chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, ban Tuyển sinh Truyền thông nhà trường tích cực tuyên truyền tới phụ huynh về việc dạy học qua truyền hình của Sở, quán triệt yêu cầu 100%  học sinh tham gia học tập theo thời khóa biểu. Các thầy cô đã bám sát từng tiết dạy, buổi dạy nhanh chóng tổng hợp số liệu học sinh học học tập gửi về nhà trường. Từ đó, Ban chuyên môn nhà trường đã tổ chức họp trực tuyến rút kinh nghiệm đưa ra các giải pháp phù hợp cho những buổi học sau.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định về mặt cơ sở vật chất, hệ thống đường truyền internet khi quản lý, dạy học qua truyền hình và trực tuyến nhưng với những cố gắng của toàn ngành giáo dục, sự nỗ lực của các thầy cô giáo, việc quản lý, dạy học của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, biểu dương, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mà Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân đang chung sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19.

(Tác giả: Trường PTLC Hồng Đức)