Tổ Tiểu học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Nguyễn Văn Hải

Trợ lý chủ tịch HĐ trường Phụ trách tổ

Phụ trách chung

2

Hà Thị Vy

Giáo viên

GD Tiểu học

3

Lê Thị Lệ Giang     Giáo viên

GD Tiểu học

4

Trần Thị Hòa

Giáo viên

GD Tiểu học

5

Vũ Thị Mai Anh    Giáo viên

GD Tiểu học

6

Cao Minh Thái Giáo viên

GD Tiểu học

7

Nguyễn Thị An Giáo viên

GD Tiểu học

8

Vũ Quỳnh Trang Giáo viên

GD Tiểu học

9

Lê Thị Lệ

Giáo viên

GD Tiểu học

10 Phạm Thị Kim Anh Giáo viên GD Tiểu học
11 Nguyễn Thị Hương Lan Giáo viên Tiếng Anh
12 Đỗ Thị Huyền Giáo viên Tiếng Anh
13 Đặng Quốc Đinh Giáo viên Âm nhạc
14 Trần Thị Tú Quyên Giáo viên GD thể chất
15 Lê Ngọc Thuấn Giáo viên Mỹ thuật
16 Trịnh Kế Toán Giáo viên Âm nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *