Tổ Tiểu học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Nguyễn Văn Hải

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách tổ

Phụ trách chung

2

Hà Thị Vy

Giáo viên

GD Tiểu học

3

Lê Thị Lệ Giang     Giáo viên

GD Tiểu học

4

Trần Thị Hòa

Giáo viên

GD Tiểu học

5

Nguyễn Thị Tuyết Nhung    Tổ phó

GD Tiểu học

6

Nguyễn Linh Nhi Giáo viên

GD Tiểu học

7

Nguyễn Thị An Giáo viên

GD Tiểu học

8

Vũ Quỳnh Trang Giáo viên

GD Tiểu học

9

Lê Thị Lệ

Giáo viên

GD Tiểu học

10 Vũ Thị Kim Liên Giáo viên GD Tiểu học
11 Nguyễn Thị Hương Lan Giáo viên Tiếng Anh
12 Nguyễn Thị Chúc Giáo viên Tiếng Anh
13 Đặng Quốc Đinh Giáo viên Âm nhạc
14 Trần Thị Tú Quyên Giáo viên GD thể chất
15 Lê Ngọc Thuấn Giáo viên Mỹ thuật
16 Trịnh Kế Toán Giáo viên Âm nhạc
17 Khúc Thị Phương Giám thị Trực ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *