Đội ngũ giáo viên giảng dạy khối THPT

PHẠM THỊ DUYÊN

Giáo Viên Môn Địa Lí

NGUYỄN NAM HƯNG

Trưởng Ban HĐNGLL – GV GDTC

TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA

Tổ trưởng Tổ Xã hội – GV Ngữ văn

NGUYỄN THỊ THU

Giáo Viên Vật lý

NGUYỄN VĂN HẢI

Trợ lý Chủ tịch HĐ trường

PHẠM THỊ HOAN

Giáo Viên Sinh học

PHẠM THỊ HUYỀN

Trợ lý chuyên môn THCS và THPT

TRẦN TRỌNG TUYỀN

Giáo Viên Hóa học

ĐANG CẬP NHẬT TIẾP